Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Stypendia i nagrody sportowe

Zapraszamy do składania wniosków o stypendia oraz nagrody za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym  lub krajowym współzawodnictwie sportowym.