Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Podhalańska LGD - konkursy

Od 05 do 19 września 2022 r. Podhalańska LGD, będzie przyjmować wnioski  o przyznanie pomocy na działania niekomercyjne (społeczne), w zakresie:

  • Nabór 3/2022 - Przedsięwzięcie 1.1.1. Tworzenie I rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sportowej kulturalnej
    pula środków 42 313,00 euro (169 252,00 zł po przeliczeniu wg kursu 4 zł )
    Grupa docelowa: Osoby fizyczne (mieszkańcy obszaru PLGD), Osoby prawne (z wyłączeniem JST), jednostki nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (np parafie, stowarzyszenia nierejestrowe)
  • Nabór 4/2022 - Przedsięwzięcie .2.1. Wzmacnianie tożsamości regionalnej oraz działania na rzecz integracji, aktywizacji i umacniania więzi lokalnych wśród mieszkańców obszaru PLGD
    pula środków 116 504,00  euro (466 016,00 zł po przeliczeniu wg kursu 4 zł )
    Grupa docelowa: Osoby fizyczne (mieszkańcy obszaru PLGD), Osoby prawne (z wyłączeniem JST), jednostki nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (np. parafie, stowarzyszenia nierejestrowe)

Forma i wysokość wsparcia: refundacja do 100% kosztów kwalifikowalnych poniesionych po podpisaniu umowy przyznania pomocy, kwota max pomocy określona w ogłoszeniu o naborze: dla naboru 3/2022 max 300 000 zł, dla naboru 4/2022 max 140 000 zł.

Po więcej informacji zapraszamy do naszego biura i na stronę internetową.  
Pełna treść ogłoszeń o naborach wraz ze szczegółowymi warunkami i dokumentacją aplikacyjną została podana 19.08.2022 r. na stronie www.podhalanska.pl i w biurze LGD
Biuro LGD: 34-424 Szaflary, Ul. Orkana 37 c,  tel.: 18 20 115 43, e-mail: info@podhalanska.pl

Konsultacje bezpośrednie w biurze udzielane są wyłącznie po uprzednim umówieniu.