Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Wyremontowane Nowe Bystre - Słodyczki

Odcinek nowo wyremontowanej drogi jest już dostępny. W najbliższym czasie zostaną podsypane i utwardzone pobocza.

Inwestycja w Słodyczkach została zrealizowana w ramach dużego projektu o nazwie "Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Poronin" za ponad 11 mln zł. Łącznie wyremontowane zostaną 33 odcinki dróg gminnych o długości prawie 9,5 km. Wykonawcą robót jest firma Zibud z Kamienicy.

Prace związane z remontami prowadzone są na drogach gminnych we wszystkich sołectwach. - Remontujemy drogi w ramach modernizacji infrastruktury drogowej, dofinansowanej z programu Polski Ład w kwocie 11,5 mln zł – informuje Jan Majerczyk, kierownik referatu architektury, drogownictwa i inwestycji w Urzędzie Gminy Poronin.

Roboty polegają między innymi na frezowaniu, wykonaniu dwóch warstw nakładki asfaltowej, wymianie podbudów, elementów odwodnienia, krawężników, obrzeży i nawierzchni na ciągach pieszych w ramach istniejącego pasa drogowego.