Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Nagroda Starosty Tatrzańskiego dla Stanisławy Trebuni-Staszel

Podczas rozpoczęcia 48. Poroniańskiego lata miała miejsce wyjątkowa chwila. Z rąk wicestarosty tatrzańskiego Władysława Filara Nagrodę Starosty Tatrzańskiego za szczególne osiągnięcia dla kultury regionalnej na terenie Powiatu Tatrzańskiego w 2023 r. otrzymała dr hab. Stanisława Trebunia Staszel, prof. UJ. 

Nagroda Starosty Tatrzańskiego za szczególne osiągnięcia dla kultury regionalnej na terenie Powiatu Tatrzańskiego przyznawana jest corocznie zespołowi regionalnemu oraz osobie indywidualnej ze szczególnym uwzględnieniem trzech ostatnich lat działalności. Przyznaje ją zarząd powiatu tatrzańskiego, po zaopiniowaniu przez Komisję Oswiaty, Kultury, Turystyki i Sportu Rady Powiatu tatrzańskiego.