Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Uwaga! Zanieczyszczenie wody w Poroninie

Wyniki badań laboratoryjnych wykazały nieznaczne przekroczenia norm zanieczyszczenia wody bakterią E. coli w miejscowości Poronin. Woda nie nadaje się do spożycia i do celów higienicznych. Może być używana tylko do prac porządkowych (np. mycia podłóg, spłukiwania toalet), czy działań przeciwpożarowych. Informujemy, że pod Remizą OSP w Poroninie udostępniony zostanie beczkowóz z wodą pitną. Trwa czyszczenie sieci wodociągowej.