Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - edycja 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024” realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Program będzie realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

Celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programów :

- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami : konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności : o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art.5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.).

Szczegółowe informacje o Programie można znaleźć na stronie Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024 lub w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poroninie tel. 182001404, 182074005

Z uwagi na krótki termin naboru osoby zainteresowane mogą składać Kartę zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poroninie do dnia 11 września 2023 roku

Wzór Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024:

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-7-do-Programu-AOON-JST-karta-zgloszenia-1692172888.docx