Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Uwaga! Mieszkańcy ul. Kasprowicza w Poroninie

Informujemy, że w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac na sieci gazowej przez firmę instalacyjną, zachodzi konieczność zamknięcia ul. Kasprowicza w Poroninie od nr 56 do 85 w dniach 05.09. - 06.09.2023 r. w godz. 8:00 – 17:00. 

Liczymy, że to już ostatnie prace instalacyjne na tej drodze realizowane przez Polską Spółkę Gazownictwa.
W kolejnych dniach będą finalizowane prace związane ze stabilizacją podłoża i układaniem mas asfaltowych