Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Konkurs Podhalańskiej LGD

W latach 2016-2022 mieszkańcy obszaru Podhalańskiej LGD, przedsiębiorcy, osoby prawne jak również nieposiadające osobowości prawnej mające siedzibę lub oddział na terenie jednej z gmin obszaru działania PLGD (Szaflary, Czarny Dunajec, Biały Dunajec, Kościelisko, Poronin) mogą ubiegać się o wsparciew ramach ogłaszanych przez Podhalańską LGD naborów wniosków.

Od 19 września do 2 października 2023 r. Podhalańska LGD, będzie przyjmować wnioski o przyznanie pomocy na działania niekomercyjne (społeczne), w zakresie:

Nabór 2/2023 - Przedsięwzięcie 1.1.1. Tworzenie I rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sportowej kulturalnej
pula środków 90 057,00 euro (360 228,00 po przeliczeniu wg kursu 4 zł)
Grupa docelowa: Osoby fizyczne (mieszkańcy obszaru PLGD), Osoby prawne (z wyłączeniem JST), jednostki nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (np. parafie, stowarzyszenia nierejestrowe)

Po więcej informacji zapraszamy do naszego biura i na stronę internetową

Pełna treść ogłoszeń o naborach wraz ze szczegółowymi warunkami i dokumentacją aplikacyjną została podana 04.09.2023 r. na stronie www.podhalanska.pl i w biurze LGD

Biuro LGD: 34-471 LUDŹMIERZ ul. Jana Pawła II 97,
tel.: 18 20 115 43, e-mail: info@podhalanska.pl