Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Nagroda Carlina Acaulis w Gminie Poronin

Dzisiaj podczas uroczystej Sesji Rady Gminy Poronin wręczono honorowe obywatelstwo Gminy Poronin pani doktor Marii Lambrecht z Zębu. Otrzymała Ona także Nagrodę Wójta Carlina Acaulis. Maria Lambrecht odznaczona została również Srebrną Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego - Krzyż Małopolski, wręczoną przez Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego Jana Piczurę.
Nagrodą Wójta Carlina Acaulis zostali wyróżnieni - pani doktor Janina Kovács, pani Anna Chowaniec – Stasińska, pani Maria Lambrecht, pan Tadeusz Ciszek oraz pan Grzegorz Płonka. Nagroda Dziewięćsiła przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, sportu, pracy społecznej i edukacji. Wzorowana na roślinie dziewięćsił – symbolizuje 9 wartości, charakteryzujących osoby, które wzniosły się ponad przeciętność, realizując swoje pasje i talenty - pracowitość, uczciwość, mądrość, odwagę, ofiarność, bezinteresowność i wrażliwość. Serdecznie gratulujemy Nagrodzonym!