Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Informacja dla przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.), zgodnie z art. 6c ust. 3d, Wójt Gminy Poronin informuje przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanych do rejestru działalności regulowanej, o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz na których zamieszkują mieszkańcy.

Pliki do pobrania
Informacja dla przedsiębiorców z RDR
Informacja dla przedsiębiorców z RDR.docx