Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Budżet Gminy Poronin na rok 2024 - wnioski

W związku z planowanym przystąpieniem do prac nad projektem budżetu Gminy Poronin na rok 2024 prosimy przedstawicieli instytucji i organizacji działających na terenie Gminy Poronin wypełnienie formularza wniosku do projektu budżetu. Wypełniony formularz należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2023 r.

Otrzymują:

 1. Centrum Usług Wspólnych w Poroninie
 2. Gminny Ośrodek Kultury w Poroninie
 3. Gminna Biblioteka Publiczna w Poroninie
 4. Zakład Gospodarki Komunalnej w Poroninie
 5. Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie
 6. Straż Gminna w Poroninie
 7. Gminne Przedszkole Publiczne w Poroninie
 8. Przedszkole Niepubliczne im. bł. ks. Bronisława Markiewicza w Poroninie
 9. Integracyjne Przedszkole „Górolicki” w Suchem
 10. Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 11. Radni Gminy Poronin (wszyscy)
 12. Komisje Rady Gminy Poronin
 13. Gminna Rada Seniorów
 14. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Murzasichlu
 15. Szkoła Podstawowa w Suchem
 16. Szkoła Podstawowa w Nowem Bystrem
 17. Szkoła Podstawowa w Poroninie
 18. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zębie
 19. Sołtys Sołectwa Bustryk
 20. Sołtys Sołectwa Małe Ciche
 21. Sołtys Sołectwa Murzasichle
 22. Sołtys Sołectwa Nowe Bystre
 23. Sołtys Sołectwa Poronin
 24. Sołtys Sołectwa Stasikówka
 25. Sołtys Sołectwa Suche
 26. Sołtys Sołectwa Ząb
 27. Przewodniczący Rady Sołeckiej Sołectwa Bustryk
 28. Przewodniczący Rady Sołeckiej Sołectwa Małe Ciche
 29. Przewodniczący Rady Sołeckiej Sołectwa Murzasichle
 30. Przewodniczący Rady Sołeckiej Sołectwa Nowe Bystre
 31. Przewodniczący Rady Sołeckiej Sołectwa Poronin
 32. Przewodniczący Rady Sołeckiej Sołectwa Stasikówka
 33. Przewodniczący Rady Sołeckiej Sołectwa Suche
 34. Przewodniczący Rady Sołeckiej Sołectwa Ząb
 35. Prezes Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych
 36. Komendant Gminny OSP w Poroninie
 37. Ochotnicza Straż Pożarna w Bustryku
 38. Ochotnicza Straż Pożarna w Małem Cichem
 39. Ochotnicza Straż Pożarna w Murzasichlu
 40. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowem Bystrem
 41. Ochotnicza Straż Pożarna w Poroninie
 42. Ochotnicza Straż Pożarna w Stasikówce
 43. Ochotnicza Straż Pożarna w Suchem
 44. Ochotnicza Straż Pożarna w Zębie
 45. Oddział Związku Podhalan w Bustryku
 46. Oddział Związku Podhalan w Murzasichlu
 47. Oddział Związku Podhalan w Nowem Bystrem
 48. Oddział Związku Podhalan w Poroninie
 49. Oddział Związku Podhalan w Stasikówce
 50. Oddział Związku Podhalan w Suchem
 51. Oddział Związku Podhalan w Zębie
 52. Zespoły Regionalne: „Mini Regle”, „Małe Regle”, „Regle” Poronin
 53. Zespoły Regionalne: „Małe Harnasie”, „Harnasie” Suche
 54. Zespół Regionalny „Zawrat” Bustryk
 55. Zespoły Regionalne: „Mali Bystrzanie”, „Bystrzanie” Nowe Bystre
 56. Zespoły Regionalne: „Mały Zbójnicek”, „Zbójnicek” Ząb
 57. Koło Gospodyń Wiejskich Bustryk
 58. Koło Gospodyń Wiejskich Małe Ciche
 59. Koło Gospodyń Wiejskich Murzasichle
 60. Koło Gospodyń Wiejskich Nowe Bystre
 61. Koło Gospodyń Wiejskich Suche
 62. Koło Gospodyń Wiejskich Ząb
 63. Koło Gospodyń Wiejskich Poronin (Stasikówka)
 64. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Poroninie
 65. Stowarzyszenie „Nasz Poronin”, Poronin
 66. LKS „Poroniec” Poronin
 67. LKS „Bystry” Nowe Bystre
 68. UKS „Holni” Ząb
 69. UKS „Ski Team” Suche
 70. UKS Murzasichle
 71. UKS Nowe Bystre
 72. Klub Sportowy Murzasichle
 73. Tatrzańskie Stowarzyszenie o Charakterze Strzeleckim i Kolekcjonerskim „Grom”, Murzasichle
 74. Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury Podhalańskiej „Regle”
 75. Stowarzyszenie Klub Narciarski „Małe Ciche”
 76. Tatrzańskie Forum Młodych - Poronin
 77. Stowarzyszenie Rozwoju Podtatrza
 78. Poroniańskie Stowarzyszenie Kulturalno-Historyczne „Na Grapie”
 79. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Murzasichle
 80. Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Wsi Ząb i Okolicy
 81. Stowarzyszenie Podhalańska Iskierka Nadziei
 82. Małopolska Sieć LGD Murzasichle
 83. Murzasichle - Promocja i Rozwój, Murzasichle
 84. Stowarzyszenie Twórców Ludowych Oddział Karpacko-Małopolski
 85. Podhalańska Lokalna Grupa Działania
 86. Fundacja Karola Stopki Młodość-talent-Podhale, Nowe Bystre
 87. Fundacja „Bogu-Szkole-Ojczyźnie, Ząb
 88. Fundacja „Podhale-Dzieciom”, Poronin
 89. Stowarzyszenie Zdrowie Górom, Nowe Bystre
 90. Fundacja Pod Jasieniami, Poronin
 91. Fundacja wsparcia dla uzdolnionych osób z dysfunkcjami – „Uwolnić talent”, Murzasichle
 92. Fundacja „Tylko Ty”, Ząb
 93. Fundacja Elimu Kenya, Poronin
 94. Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni Palnej i Miłośników Militariów Formacji Granicznych Rzeczpospolitej Polskiej "ROZTOKA", Poronin
 95. Kierownicy Referatów Urzędu Gminy Poronin
 96. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poroninie
 97. Mieszkańcy Gminy Poronin poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Poronin

Pliki do pobrania
Wniosek do projektu budżetu Gminy Poronin na rok 2024
Pismo przewodnie 2023