Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Zmiana miejsca obrad LXVII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin

Sesja odbędzie się w czwartek 12 października 2023 r. o godz. 13.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-520 Poronin.