Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Ślubowanie w Gminie Poronin

W czasie Sesji Rady Gminy Poronin ślubowania złożyło ośmioro nauczycieli ze szkół Gminy Poronin - Aneta Olejko, Beata Gąsienica-Kościelny, Urszula Albertusiak, Anna Chramiec, Katarzyna Pająk, Dagmara Jankowska-Dziubas, Beata Szaflarska, Sabina Jakubiec-Szarek.
Serdecznie gratulujemy zdanego egzaminu oraz uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
 
W przededniu Dnia Edukacji Narodowej Anita Żegleń wręczyła Nagrody Wójta Gminy Poronin nauczycielom i dyrektorom. Wielkie gratulacje i podziękowania za Państwa poświęcenie, zaangażowanie, trud włożony w pracę dydaktyczno - wychowawczą, organizacyjną oraz działalność na rzecz lokalnej społeczności.