Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej - ankieta

W związku z przygotowaniem diagnozy zjawiska przemocy na terenie Gminy Poronin, a na jej podstawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2024 - 2027 zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety: http://badania.corigo.pl/ankieta/1037705/poronin-diagnoza-zjawiska-przemocy-mieszkancy.html