Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Strażnicy Wartości w Gminie Poronin

Prosto z Wydawnictwa Kukuryku dotarła do nas gra planszowa „Strażnicy wartości - Franciszek Łukaszczyk”. Autorką pomysłu jest Wójt Gminy Poronin Anita Żegleń. Opracowanie graficzne planszy: Karolina Chowaniec-Lejczyk. Koordynatorka projektu: Regina Korczak-Watycha. Konsultacja merytoryczna: Bronisław Chowaniec-Lejczyk
Opracowanie graficzne: Dominik Ryfa Canvaske design Operacja pn. “Szerzenie dziedzictwa lokalnego poprzez wydanie gry edukacyjnej - strażnicy wartości Franciszek Łukaszczyk”, mająca na celu wzmocnienie kapitału społecznego oraz integrację mieszkańców poprzez wydanie gry planszowej, jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.