Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Ekopracownia – zielone serce szkoły

W Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Poroninie trwają prace związane z realizacją projektu „Ekopracownia dla Szkoły Podstawowej w Poroninie”, dzięki któremu powstanie nowoczesna sala lekcyjna z zapleczem, przeznaczona do prowadzenia zajęć o charakterze przyrodniczo – ekologicznym.

Odnowione pomieszczenie zostanie wyposażone w ergonomiczne meble, sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych oraz organizacji konkursów i akcji promujących ochronę środowiska.
Ekopracownia została dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w kwocie 49 159,00 zł.