Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Realizacja i rozliczanie zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zapraszamy NGO z województwa małopolskiego do bezpłatnego udziału w I Forum Organizacji Pozarządowych w Książu Wielkim mającym na celu integrację i wymianę doświadczeń między różnymi organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie województwa małopolskiego. Podczas spotkania odbędzie się szkolenie pt. „Realizacja i rozliczanie zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” prowadzone przez Artura Gluzińskiego, posiadającego bogate doświadczenie w pracy z organizacjami pozarządowymi. Swoją obecność zapowiedział Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka.

Podczas szkolenia zostaną poruszone zagadnienia:

  1. Terminy ogłoszenia konkursów ofert.
  2. Elementy obowiązkowe ogłoszeń konkursów, w tym cele konkursu i zasady dokonywania przesunięć.
  3. Zasady i terminy ponoszenia wydatków oraz przesuwania między pozycjami kosztorysu.
  4. Prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem, w tym księgowość i zasady odpowiedzialności za jej prowadzenie.
  5. Rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego.
  6. Dokumentowanie osiągniętych rezultatów.
  7. Aneksowanie i zmiany w realizacji zadania.
  8. Realizacja zadań w kontekście inflacji.
  9. Wymogi i procedury związane z dostępnością a realizacją zadań publicznych.
  10. Pierwsze doświadczenia organizacji i samorządu w tym obszarze.

Konferencja organizowana jest w trybie stacjonarnym oraz on-line:

Konferencja stacjonarna - zgłoszenia do 04.12.2023 r.  - 30 miejsc (decyduje kolejność zgłoszeń)

Data: 09.12.2023 r.
Godzina rozpoczęcia: 14:00
Czas trwania: 6 godzin
Adres: ul. Warszawska 13, 32-210 Książ Wielki

Harmonogram konferencji stacjonarnej:

13:45 - Rejestracja uczestników stacjonarnych
14:00 - Rozpoczęcie Forum
14:00-14:30 - Przemówienia 
14:30 -16:30 - I część szkolenia - Artur Gluziński
16:30-17:00 - Obiad
17:00-20:00 - II część szkolenia - Artur Gluziński
20:00 - projekcja filmu "Wielki Książ - Wielka Historia".

Konferencja on-line - zgłoszenia do 08.12.2023 r. - maksymalnie 100 uczestników (decyduje kolejność zgłoszeń)

Data: 09.12.2023 r.
Godzina rozpoczęcia: 14:00
Czas trwania: 6 godzin
Platforma: ClickMeeting

Harmonogram konferencji on-line:

13:45 - Uruchomienie platformy 
14:00 - Rozpoczęcie Forum
14:00-14:30 - Przemówienia
14:30 -16:30 - I część szkolenia - Artur Gluziński
16:30-17:00 - Przerwa
17:00-20:00 - II część szkolenia - Artur Gluziński
20:00 - projekcja filmu "Wielki Książ - Wielka Historia".

Link do zapisu:
https://tiny.pl/ckv79