Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Informacja Wójta Gminy Poronin

Wójt Gminy Poronin informuje o terminie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszku.ią mieszkańcy.

Na podstawie art. 6c ust. 3e ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.) Wójt Gminy Poronin informuje, że w dniu 13 grudnia 2023 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Poronin, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Umowa obowiązuje od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.