Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Ochotnicza Straż Pożarna w Suchem ma nowy samochód ratowniczo-gaśniczy.

W dniu dzisiejszym odbyło się uroczyste przekazanie samochodu ciężkiego Scania P450 z napędem 4x4,  zakupionego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchem w ramach zadania „Małopolskie OSP – 2023”.

Wartość samochodu to 1427 415,00 zł, z czego dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego wyniosła 45 000,00 zł, środki Gminy Poronin 514 316,25 zł, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 625 000,00zł, dotacja Komendy Głównej PSP 125 000,00 zł a wkład własny OSP Suche 118098,75 zł.

Samochód może jednorazowo przewieźć ok. 7000 litrów wody i 700 litrów środka pianotwórczego do gaszenia pożarów. Napęd 4x4 umożliwi dotarcie do najbardziej niedostępnych terenów. Samochód ten jest przyjazny dla środowiska – silnik spełnia bardzo wysokie normy czystości spalin.

Nowy samochód to przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa dzięki możliwości szybszego i skuteczniejszego udzielenia pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego oraz mienia.