Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Umowa na remont kaplicy podpisana

Gmina Poronin wraz z Proboszczem parafii p.w. św. Marii Magdaleny w Poroninie ks. Dariuszem Guziakiem, podpisała umowę na wykonanie prac konserwatorskich w zabytkowym kościele w Poroninie. 

Zakres robót budowlanych obejmuje:
1) remont schodów zewnętrznych do kościoła,
2) prace restauratorskie kaplicy w prawej nawie kościoła i przystosowanie jej do wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu, a także stałego miejsca do sprawowania sakramentu pokuty i pojednania,
3) wykonanie nowej kraty oraz zakup konfesjonału i ław z klęcznikiem.

Budynek powstał w latach 1917 – 1926 z granitu i cegły według projektu architekta Franciszka Mączyńskiego. Kościół jest orientowaną budowlą, trójnawową o charakterze bazyliki. W kaplicy znajdują się freski autorstwa Władysława Trebuni-Tutki.