Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Obwieszczenie

Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 6 marca 2024 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa oraz budowa infrastruktury kolejowej w km od 33,430 do km 33,447 od km 33,460 do km 33,480 od km 33,725 do km 39,135 oraz od km 39,370 do km 39,625 lk 99 w ramach inwestycji pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: "Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane" oraz dla zadania nr 2 pn.: "Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i nr 99 Chabówka - Zakopane" w ramach projektu "Prace na liniach kolejowych 97,98,99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane", na wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie przez inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocnika.

Poniżej link do pobrania z treścią obwieszczenia:

Obwieszczenie_Wojewody_Małopolskiego.pdf