Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Stadion przekazany do modernizacji

W dniu dzisiejszym (25.03.2024 r.) protokolarnie przekazano teren budowy zadania inwestycyjnego.

Wykonawcą robót jest firma Paweł Kułach NOBISCAN, Gliczarów Dolny 107, 34-425 Gliczarów Dolny.
Umowa została zawarta 4 marca 2024 r. i przewiduje zakończenie realizacji zadania do 24 tygodni od daty jej podpisania.

Gmina Poronin na realizację inwestycji otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska - edycja 2023.