Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Małopolska Tarcza Edukacyjna dla Gminy Poronin

Gmina Poronin uzyskała dofinansowanie na wsparcie nauki zdalnej w ramach grantu Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny, Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, typ projektu A granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Celem jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych poprzez zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Gmina zakupi 33 zestawy komputerów typu „All-in-one” z systemem operacyjnym. Kwota otrzymanego grantu wynosi 75 000,00 zł