Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Bezpieczna Małopolska - samochody strażackie

Gmina Poronin wzięła udział w projekcie „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie”, w ramach którego jednostka OSP Suche otrzymała nowy samochód ratowniczo – gaśniczy oraz detektor wielogazowy umożliwiający szybką reakcję w przypadku niebezpieczeństwa związanego z zatruciem czadem czy wybuchem gazu. Gmina Poronin była jednym z 34 partnerów biorących udział w projekcie.

Nowy samochód mieści 6 strażaków, jest wyposażony w niezbędny sprzęt, m.in. w: autopompę, maszt z oświetleniem LED, wyciągarkę o sile 8 ton, a także zestaw do łączności radiowej. Samochód może jednorazowo przewieźć ok. 3000 litrów wody i 300 litrów środka pianotwórczego do gaszenia pożarów. Napęd 4x4 umożliwia strażakom dotarcie do najbardziej niedostępnych terenów. Samochód jest także przyjazny dla środowiska, gdyż silnik spełnia bardzo wysokie normy czystości spalin.

Wartość pojazdu, którego producentem jest firma „BOCAR”, to 681 174,00 zł, z czego 46,09 % zostało sfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Priorytetu V Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych.