Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Cyfrowa Gmina - dostawa sprzętu

  • 13 stycznia 2023 / 11:18

Dzięki programowi „Cyfrowa Gmina”, którego środki pochodzą z #FunduszeEuropejskie EU*, Gmina Poronin pozyskała grant w wysokości 351 450,00 zł

Cyfrowa Gmina

  • 30 listopada 2022 / 14:58

Gmina Poronin realizuje projekt pn. „Cyfrowa Gmina” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.