Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Małopolski e-Senior

Gmina Poronin jako partner wzięła udział w projekcie pn. „Małopolski e-Senior”. Projekt jest realizowany przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.

W rekrutacji do projektu mogła wziąć udział każda osoba, która spełnia następujące kryteria dostępu:

 • ukończenie 65 lat,
 • zamieszkanie na terenie gminy biorącej udział w projekcie.

W czasie szkoleń uczestnicy zrealizowali program, który obejmował następujące zagadnienia:

 • Pierwsze kroki z tabletem i Internetem
 • Jak ocenić wiarygodność źródeł w Internecie?
 • Moja pierwsza poczta elektroniczna
 • Skype – bezpłatne rozmowy z rodziną i ze znajomymi
 • Facebook – serwis społecznościowy
 • Aktywność obywatelska online
 • Zarządzanie tożsamością cyfrową na przykładzie konta e-PUAP
 • Podstawy obsługi edytora tekstu
 • Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego
 • Robienie zdjęć oraz prosta edycja obróbka/nagrania wideo
 • Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
 • Sprawy codzienne a Internet
 • Potrzeby duchowe a Internet
 • Zarządzanie swoimi finansami
 • Rozrywka z Internetem

Seniorzy z gminy Poronin wzięli udział w zakończeniu szkoleń. Otrzymali zaświadczenia i tablety.

Więcej informacji na stronie Realizatora projektu:

http://imi.org.pl/category/aktualnosci