Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza

Gmina Poronin zrealizowała projekt pn. „Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Projekt obejmuje modernizację i udoskonalenie transgranicznego szlaku rekreacyjno-rowerowego prezentującego dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe obszaru pogranicza poprzez:

  • wybudowanie nowych tras rowerowych, nawiązujących do istniejącej ścieżki rowerowej Nowy Targ-Trstena, wraz z infrastrukturą,
  • wykonanie tablic informacyjnych na ścieżce rowerowej Dolny Kubin – Trstena - Czarny Dunajec – Kościelisko – Zakopane – Poronin,
  • wydanie transgranicznych map kolarskich,
  • organizacja i przeprowadzenie spotkań na nowych ścieżkach rowerowych mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego.

Umowa partnerska została podpisana przez: Gminę Poronin, Miasto Dolny Kubin – partner wiodący, Miasto Trstena, Obec Liesek, Obec Hladovka, Obec Sucha Hora, parafię rzymsko-katolicką w Trstenie, Gminę Czarny Dunajec, Gminę Miasto Zakopane i Gminę Kościelisko.

Całkowita wartość projektu wynosi: 2 370 279,34 €, wartość dofinansowania: 2 012 797,50 €.

Termin realizacji: czerwiec 2017 - grudzień 2018.

Całkowita wartość projektu po stronie Gminy Poronin: 470 926,85 zł

Wartość dofinansowania: 400 287,44 zł