Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Ekopracownia – zielone serce szkoły

W Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Poroninie trwają prace związane z realizacją projektu „Ekopracownia dla Szkoły Podstawowej w Poroninie”, dzięki któremu powstanie nowoczesna sala lekcyjna z zapleczem, przeznaczona do prowadzenia zajęć o charakterze przyrodniczo – ekologicznym.

Odnowione pomieszczenie zostanie wyposażone w ergonomiczne meble, sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych oraz organizacji konkursów i akcji promujących ochronę środowiska.
Ekopracownia została dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w kwocie 49 159,00 zł.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA KÓŁKA PRZYRODNICZEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

WYCIECZKA DO LASU

  1. Burza mózgów: co wiemy o lesie z naszych doświadczeń? Czego dostarcza nam las?
  2. Uczniowie dzielą się na grupy:

Grupa I – uczniowie zapoznają się z planszą dwustronną – „Ekosystem lasu” i próbują ustalić łańcuchy pokarmowe, które mogą zachodzić wśród gatunków organizmów żyjących w lesie.

Grupa II – uczniowie grają w zgadywankę 10 pytań dotyczącą zwierząt występujących w lesie lub grają w grę dydaktyczną „Ekoquiz”.

Grupa III – uczniowie oglądają zestawy zwierząt bezkręgowych, które możemy spotkać w lesie

Grupa IV – uczniowie oglądają okazy mchów i porostów, porównują je ze skalą porostową, podają znaczenie tych organizmów w ekosystemie leśnym (pionierskie i biowskaźnikowe).

  1. Co to jest gleba? Oglądanie „15 próbek gleby w drewnianej skrzyneczce”.
  2. Czy sam mogę badać glebę? Zapoznanie się z zestawem „Gleba – zestaw doświadczalny z wyposażeniem laboratoryjnym”. Przygotowanie planu pobierania próbek gleby podczas zajęć terenowych. Badanie właściwości  różnych rodzajów gleby.
  3. Wycieczka do lasu – 45 min.

- pobieranie próbek gleby

- obserwacja roślin i zwierząt

- zależności występujące w lesie

  1. Obserwacje mikroskopowe z materiałów przyniesionych z lasu oraz badanie właściwości retencyjnych gleb z użyciem próbek z lasu. Podsumowanie obserwacji i doświadczeń dotyczących lasu w formie plakatu.

Czas trwania 45 min.

Otwarcie EKOpracowni

19 marca 2024 r. w Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Poroninie otworzono nowoczesną ekopracownię. Sala lekcyjna przeznaczona jest do prowadzenia zajęć o charakterze przyrodniczo – ekologicznym. Uczniom zostały przekazane dwie paprocie, którymi będą się opiekować przez kolene lata oraz zdjęcie kozicy autorstwa pana Andrzeja Śliwińskiego, absolwenta tej szkoły. 

 
Ekopracownia została dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w kwocie 49 159,00 zł. Resztę środków przekazała Gmina Poronin. Koordynacją projektu zajmuje się pani Zofia Lisek.
 
 
 
 
 
Powrót Odwiedzin: 5229