Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Bezpieczna droga do szkoły poprzez doświetlenie i monitoring przejścia dla pieszych przy szkołach w Gminie Poronin

Gmina Poronin pozyskała dofinansowanie w wysokości 70 372,00 zł zł w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024 (2023 r.)

Nazwa celu szczegółowego działania: Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa.

Działania związane z przedmiotowym projektem polegały na wykonaniu doświetlenia oraz monitoringu istniejących przejść dla pieszych przy obiektach szkolnych w Suchem oraz w Zębie, a także przeprowadzeniu kampanii edukacyjnej w placówkach oświatowych w SP w Suchem oraz w SP w Zębie.  

Opis planowanej inwestyji:

1) wykonanie aktywnego systemu oznakowania przejścia dla pieszych (zawiera: słup pod latarnie, lampa doświetlająca, znak z pulsującymi lampami) – 2 kpl,

2) montaż kamer monitorujących (parametry min.):  rozdziel. min. 4Mpx 23 kl/s, motozoom z autofocusem, dioda IR LED EXIR, mechaniczny filtr podczerwieni, klasyfikacja obiektu z filtrowaniem alarmów – 2 kpl,

3) zakup breloków odblaskowych - 500 szt.

4) zakup plecaków z taśmą  odblaskową - 100 szt.

 
Koszt projektu wynosi 78 192,00 zł, z czego dofinansowanie 70 372,00 zł, wkład własny 7 820,00 zł.