Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Małopolskie OSP 2023 - zakup wyposażenia

Gmina Poronin zrealizowała zadanie obejmujące zakup odzieży specjalistycznej wyposażenia współfinasowane ze środków Województwa Małopolskiego w ramach działania  „Małopolskie OSP – 2023”.

W dniu 06.12.2023 Gmina Poronin przekazała zakupione wyposażenie strażakom ochotnikom z terenu Gminy Poronin. Zakupiono łącznie 12 kompletów ubrań ochronnych dla OSP Ząb, OSP Suche, OSP Małe Ciche, OSP Bustryk i Stasikówka oraz hełm bojowy z przyłbicom dla OSP Bustryk.

Wartość zadania to 46 794,45zł. z czego dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego wyniosła 10 000,00 zł.

Dzięki zakupionemu wyposażeniu strażacy – ochotnicy będą mieli możliwość szybszego i skuteczniejszego udzielenia pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego oraz mienia.