Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Małopolskie Świetlice wiejskie 2022

Gmina Poronin pozyskała dofinansowanie w wysokości 26 435,00 zł z budżetu Województwa Małopolskiego na doposażenie świetlicy wiejskiej w ramach konkursu „Małopolskie świetlice wiejskie 2022”.  

„Aktywizacja życia kulturowego mieszkańców – doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Poronin”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia m.in.: mebli (leżaki, hokery, tron dla św. Mikołaja), sprzętu nagłaśniającego, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, zestawu oświetleniowego, ścianki wystawowej, girlandy świetlnej.

Zakupione przedmioty będą służyły społeczności lokalnej i poprawią jakość życia mieszkańców korzystających ze świetlicy, a tym samym stworzą atrakcyjniejsze warunki do rozwoju integracji społecznej. Realizacja całego zadania w sposób istotny podniesie standard prowadzonych zajęć
w świetlicy wiejskiej w Poroninie i zaktywizuje życie kulturalne mieszkańców w sposób ciągły.

Dofinansowanie w wysokości 26 435,00 zł stanowi 50 % zadania, a całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 52 870,00 zł.

Konkurs „Małopolskie świetlice wiejskie 2022” zorganizowany został przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.