Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Budowa Szkoły Podstawowej w Murzasichlu

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku Szkoły Podstawowej w Murzasichlu, przy ul. Sądelskiej nr 31 wraz z infrastrukturą na działkach ewid. nr 1352, 1354, 1353/1, 724 w Murzasichlu, gm. Poronin.

Powstanie nowy budynek szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi o powierzchni zabudowy 854 m2 i powierzchnia użytkowa 3.202,30 m2, liczba kondygnacji 3 naziemne, 1 kondygnacja podziemna. W ramach robót przebudowana zostanie kanalizacja sanitarną, deszczowa, instalacja wodociągowa. Przy budynku wykonane zostanie oświetlenie zewnętrzne, dwa zjazdy z gminnej drogi publicznej oraz nawierzchnie utwardzone. W ramach inwestycji wykonane zostanie całkowite zagospodarowanie terenu z dojściami, terenem utwardzonym i małą architekturą oraz zielenią.

Wykonawca robót przeprowadzi rozbiórkę istniejących budynków szkolnych. Nowy budynek dydaktyczny będzie połączony z istniejącą salą gimnastyczną.