Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Opracowanie projektu budowlanego dla inwestycji „Budowa Szkoły Podstawowej w Murzasichlu”

Wyłoniony w ramach postepowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca opracował projekt budowlany na budowę nowego budynku Szkoły podstawowej w Murzasichlu.

Dokumentacja zawiera projekty rozbiórki starego budynku oraz projekt budowlany i wykonawczy budowy nowego budynku wraz z niezbędnymi projektami branżowymi.

W ramach inwestycji wykonany będzie nowy budynek dydaktyczny z urządzeniami budowlanymi, przebudowana będzie kanalizacja sanitarna, deszczowa, instalacja wodociągowa, wybudowana zostanie instalacja oświetlenia zewnętrznego, dwa zjazdy z gminnej drogi publicznej, wykonane zostaną nawierzchnie utwardzone oraz rozbiórka istniejących budynków szkolnych. Budynek dydaktyczny będzie połączony z istniejącą salą gimnastyczną.