Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Remont ujęcia wody pitnej na potoku Sucha Woda w Murzasichlu

Remont ujęcia wody pitnej na potoku Sucha Woda w miejscowości Murzasichle oraz remont wodociągu gminnego w miejscowości Murzasichle.

Zakres robót obejmował:

-remont stopnia przelewowego, kraty  i komór,

- remont orurowania ujęcia wraz z armaturą oraz złoża filtracyjnego,

- wykonanie czerpni awaryjnej wody wykorzystywanej podczas remontów w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody,

- montaż monitoringu mętności wody w celu umożliwienia zdalnego powiadomienia podczas napływu brudnej wody do wodociągu oraz kamery wizyjnej, układ został wyposażony w fotowoltaiczny układu zasilania oraz nadajnik do transmisji danych,

- remont ogrodzenia o długości 26 m oraz wykonanie dojazdu na czas remontu ujęcia,

- wykonanie zabezpieczenia dopływu wody do stopnia przelewowego ujęcia o długości 54m z kamienia naturalnego,

- wykonanie remontu zabezpieczenia kamienno- siatkowego poniżej przelewu.

Całkowita wartość inwestycji: 452 366,47 zł.,  w tym dofinasowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości: 316 795,21 zł.