Gmina Poronin - strefa mieszkańca

„Świadczenie usług cateringowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zębie - Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zębie w roku szkolnym 2023/2024.”

ZP.271.17.2023

Zamawiający: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zębie, 34-521 Ząb, ul. Św. Anny 1/3, NIP: 7361731467, REGON: 383905402

Dla Zamawiającego postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi Gmina Poronin, na mocy porozumienia z dnia 20.06.2023 r.

Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy eZamawiający udostępnionej na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: https://poronin.ezamawiajacy.pl/. Szczegółowy regulamin korzystania z Platformy eZamawiający dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin_ezamawiajacy.

Ogłoszenie DO POBRANIA

Poronin, 2023-07-25

 

                      Dyrektor

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

                      w Zębie

 

           (-) mgr Piotr Malinowski