Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej

Wójewoda Małopolski zawiadamia, że 17 sierpnia 2023 r. została wydana decyzja zank: WI-IV.747.2.16.2023 o ostaleniu linii kolejowej dla inwestycji pn.: Budowa peronu p.o. Poronin Misiagi z infrastrukturą kolejową wraz z rozbudową i przebudową istniejącego układu torowego...

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w linku poniżej: