Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Specjalny Zasiłek Opiekuńczy

  • 1 grudnia 2021 / 15:34

O specjalny zasiłek opiekuńczy może się ubiegać:

  • małżonek/małżonka 
  • osoba, na której zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny

 

Zasiłek dla Opiekuna

  • 1 grudnia 2021 / 15:34

Kto może się ubiegać o zasiłek dla opiekuna?

Osoby, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne i utraciły do niego prawo z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji administracyjnej ustalającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego* i złożyły wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna do 15 września 2014 r.

Zasiłek Pielęgnacyjny

  • 1 grudnia 2021 / 15:34

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niezależnie od wysokości dochodów.