Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Huraganowe wiatry i gradobicie

WICHURY – wiatry wiejące z prędkością powyżej 75 km/h. W Polsce występują coraz częściej. Mogą powodować uszkodzenia budynków, łamać i wyrywać drzewa z korzeniami oraz paraliżować transport.

 

HURAGANY - wiatry wiejące z prędkością powyżej 120 km/h. Powodują rozległe spustoszenia w strefie swojego oddziaływania.

 

GRADOBICIE- najczęstszą przyczyną występowania gradobicia jest powstanie chmur gradowych na skutek silnych, pionowych ruchów powietrza. Zjawisko to ma miejsce najczęściej w okresie letnim.

 

GMINA PORONIN

Zagrożeniem dla Gminy Poronin jest wiatr halny /o charakterze fenowym/, którego średnia prędkość w porywach przekracza 60 m/s (tj. 210 km/h), jak i wiatry burzowe.

 

PRZED WYSTĄPIENIEM WICHURY

1. Upewnij się, czy wszyscy członkowie Twojej rodziny wiedzą, jak postępować w czasie huraganu oraz naucz ich, jak wyłączać gaz, elektryczność i wodę.

2. Opracuj plan komunikowania się w czasie zagrożenia na okoliczność, gdy członkowie rodziny są rozdzieleni (realny przypadek, gdy dorośli są w pracy, a dzieci w szkole).

3. Naucz dzieci, jak i kiedy wzywa się policję lub straż pożarną oraz, które radio jest nastrojone na odbiór informacji o stanie zagrożenia.

PODCZAS WICHURY

1. Zachowaj spokój. Nie wychodź na zewnątrz, jeśli nie jest to absolutnie konieczne.

2. Włącz radio (zasilane bateryjnie) na częstotliwości radia regionalnego albo rozgłośni lokalnej i słuchaj prognozy pogody oraz podawanych komunikatów;

3. Wyłącz główny wyłącznik prądu i zamknij główny zawór gazu – ograniczy to niebezpieczeństwo powstania pożaru (wybuchu gazu).

4. Schowaj się w środkowych i najniższych partiach budynku z dala od oszklonych okien, sufitów i drzwi.

5. Jeśli znajdziesz się z dala od domu:

 • pozostań tam, gdzie jesteś, dopóki wichura nie przejdzie,
 • nie zatrzymuj się pod trakcjami elektrycznymi, planszami reklamowymi i drzewami,
 • nie poruszaj się pod balkonami - spadające doniczki, kwietniki lub szyby okienne mogę Cię dotkliwie poranić.

5. Jadąc samochodem zatrzymaj go w możliwie bezpiecznym miejscu.

6. Jeśli służby ratownicze zalecą ewakuację:

 • wyrusz tak szybko, jak to tylko możliwe,
 • opuszczając mieszkanie sprawdź wyłączenie energii elektrycznej, głównego zaworu wody i gazu, wygaś ogień w piecach oraz zabezpiecz dom,
 • zawiadom kogoś poza zasięgiem wichury, dokąd się ewakuujesz,
 • zabierz przygotowany zawczasu podręczny bagaż oraz ciepłą odzież.

PO WICHURZE

1. Udziel pierwszej pomocy rannym i poszkodowanym osobom.

2. Unikaj leżących lub zwisających przewodów elektrycznych.

3. Ostrożnie wkraczaj do swego domu.

4. Sprawdź instalację (gazową, elektryczną, wodociągową i ściekową) w zniszczonym domu.

5. Jeżeli to możliwe, uprzątnij zniszczony sprzęt i dokonaj niezbędnych oględzin domu.

6. Nie próbuj usuwać zwalonych drzew, które upadły na linie energetyczne.

7. Jeśli jesteś ubezpieczony wykonaj zdjęcia zniszczeń, zarówno domu, jak i jego wyposażenia (jeżeli jest to możliwe).

8. Wezwij pomoc specjalistyczną jeżeli uważasz, że uszkodzenia zagrażają Tobie lub innym mieszkańcom.

SKUTKI WICHUR

 • ofiary wśród ludzi przez walące się drzewa;
 • uszkodzone konstrukcje budynków, elementy reklam, pojazdy;
 • zerwanie napowietrznych sieci elektroenergetycznych;
 • powstanie wiatrołomów na drogach i uniemożliwienie przejazdu;
 • utrudnienie w organizacji działań ratowniczych ze względu na trudności w dojazdach do rejonów zdarzeń spowodowanych wiatrołomami.

ZABEZPIECZ SIĘ PRZED GRADOBICIEM

1. Ubezpiecz swoje mieszkanie, dom, samochód, zwierzęta gospodarskie, uprawy polowe od skutków gradobicia.

2. Zapisz i zapamiętaj numer telefonu na pogotowie ratunkowe, do służb weterynaryjnych i upewnij się, czy wszyscy członkowie rodziny je znają.

3. Przygotuj swoje mieszkanie, swój dom :

 • zabezpiecz rynny i inne części budynku;
 • zabezpiecz lampy i inne urządzenia, które mogą ulec zniszczeniu.

PODCZAS GRADOBICIA

1. Jeżeli spotka cię gradobicie z dala od domu, znajdź bezpieczne schronienie i pozostań tam do czasu jego zakończenia.

2. Jeśli jesteś w domu:

 • zamknij okna, usuń z parapetów i balkonów przedmioty, które mogą zagrażać przechodniom;
 • pozostań w nim z dala od oszklonych okien, sufitów i drzwi;
 • w miarę możliwości pozamykaj zwierzęta domowe i hodowlane;
 • trzymaj pod ręką przygotowane latarki oraz dodatkowe baterie;
 • miej włączone radio, w celu uzyskania ewentualnych komunikatów.

3. O wszystkich zdarzeniach, mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi informuj pogotowie ratunkowe, a w przypadku zerwania linii energetycznych zgłoś to pogotowiu energetycznemu.

 

PO GRADOBICIU

1. Jeśli są poszkodowani to :

 • udziel pierwszej pomocy rannym lub poszkodowanym osobom;
 • nie przenoś ciężko rannych osób, chyba że są one bezpośrednio zagrożone doznaniem kolejnych obrażeń - wezwij pomoc.

2. Jeżeli byłeś ubezpieczony przed gradobiciem, wykonaj zdjęcia zniszczeń, zarówno domu, jak i jego wyposażenia w celu ubiegania się o odszkodowanie.

 

O wszystkich zdarzeniach, mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi informuj: służby dyżurne Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia Energetycznego, Gazowego i Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego i inne.

POTRZEBUJESZ POMOCY ZADZWOŃ !!!

TELEFONY ALARMOWE

999 – Pogotowie Ratunkowe

998 – Straż Pożarna

997 – Policja

112 – telefon alarmowy dla użytkowników telefonów komórkowych