Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Kurs coachngu dla nauczycieli z Gminy Poronin i Obec Bobrovec

W dniu 20 listopada 2021 odbył się drugi etap „Kursu coachingu dla nauczycieli” z Gminy Poronin i Obec Bobrovec. Nauczyciele ze Słowacji uczestniczyli w szkoleniu on-line ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną na Słowacji.

Kurs był prowadzony przez Panią Magdalenę Kaleta-Gałwa – dyplomowaną coach, trenera biznesu, wykładowcę akademickiego. Uczestnicy zajęć mogli poznać swój indywidualny styl komunikacji i budowania relacji oraz dowiedzieć się jak rozmawiać z uczniami i ich rodzicami. Podczas warsztatów przedstawiono istotę coachingu jego zalety i wady, a także możliwości wykorzystania nabytej wiedzy w pracy z uczniami i rodzicami.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020.