Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Wizyta studyjna - Transgraniczna Akademia Biznesu

Wizyta studyjna w ramach mikroprojektu  „Transgraniczna Akademia Biznesu w Gminie Poronin i Obec Bobrovec” współfinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

W dniu 05.03.2022 r. uczestnicy projektu z Polski i Słowacji wzięli udział w wizycie studyjnej w Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego, gdzie głównym tematem przewodnim był model biznesowy TPN-u uwarunkowany dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym.
Wizyta studyjna była podsumowaniem cyklu warsztatów podczas których uczniowie z Gminy Poronin i Obec Bobrovec stworzyli swoje pierwsze projekty biznesowe, natomiast nauczyciele podnieśli kwalifikacje w zakresie doradztwa biznesowego. Dodatkowo uczestnicy w ramach wizyty studyjnej wzięli udział w wycieczce krajoznawczo – turystycznej do Kuźnic wraz z wyjazdem kolejką na Kasprowy Wierch i spacer z przewodnikiem.

Motywując i zachęcając do dalszych działań w procesie uczenia się, uczestnicy otrzymali pomoce naukowe