Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Suche

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami zamówienia.

Zamawiający:            

Ochotnicza Straż Pożarna w Suchem z siedzibą w Suchem 63A, 34–520 Poronin, NIP: 7361496836, REGON: 492008782, KRS 0000031160

Dla Zamawiającego postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi Gmina Poronin, na mocy porozumienia z dnia 14.03.2023 r.

ZP.271.5.2023

„DOSTAWA CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4X4 DLA OSP SUCHE”

Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 ze zm.) w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy eZamawiający udostępnionej na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: https://poronin.ezamawiajacy.pl/. Szczegółowy regulamin korzystania z Platformy eZamawiający dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin_ezamawiajacy.

 Nr ogłoszenie TED: 2023/S 060-178444

      Prezes OSP w Suchem

     (-) druh Andrzej Czernik

 

Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.5.2023