Gmina Poronin - strefa mieszkańca

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY PORONIN WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWĄ INWENTARYZACJĄ

Opracowanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Poronin wraz ze szczegółową inwentaryzacją wykonano na podstawie umowy nr rej. 10(C-2)14 zawartej pomiędzy Gminą Poronin z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin, a Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, ul. Wybickiego 7, Kraków, w dniu 11.02.2014 roku.

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY PORONIN WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWĄ INWENTARYZACJĄ POBIERZ
Indywidualne - stan na 2020 rok POBIERZ