Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Harmonogram kontroli w 2023

Referat Gospodarki Przestrzennej Geodezji i Ochrony Środowiska.

Kontrola podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców z terenu Gminy Poronin:

Zgodnie z art. 9u ust. 1a o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) Wójt jest obowiązany prowadzić kontrolę, w stosunku do podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, co najmniej raz na 2 lata.

 1. a) ATK INVEST sp. z o.o.:

✓ w zakresie posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych

od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;

✓ w zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń
do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

✓ w zakresie spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów
do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

✓ w zakresie zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo - transportowej;

 1. b) FCC Podhale Sp. z o.o.:

✓ w zakresie posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych

od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;

✓ w zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń
do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

✓ w zakresie spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów
do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

✓ w zakresie zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo - transportowej;

 1. c) Firm Handlowo Usługowo Produkcyjna „ROL” Andrzej Rol:

✓ w zakresie posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych

od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;

✓ w zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń
do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

✓ w zakresie spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów
do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

✓ w zakresie zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo - transportowej;

 1. d) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "EMPOL" Sp. z o.o.:

✓ weryfikacja danych zawartych w sprawozdaniu;

 1. e) Import – DANSTRAM – Export, Handel, Transport, Spedycja Stanisław Strama:

✓ weryfikacja danych zawartych w sprawozdaniu.

 1. Kontrola podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

✓ weryfikacja danych zawartych w sprawozdaniu.

 1. Kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcami wpisanymi
  do rejestru działalności regulowanej.
 2. Kontrole posesji pod kontem wywiązywania się z obowiązku podłączenia do kanalizacji sanitarnej.
 3. Kontrole posesji w zakresie:

✓ prawidłowości prowadzenia gospodarki nieczystościami ciekłymi (posiadanie przez właścicieli nieruchomości umów lub dowodów uiszczania opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych);

✓ weryfikacji osób zamieszkujących daną nieruchomość z danymi wykazanymi
w deklaracji;

✓ posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów (osoby korzystające z ulgi);

✓ zadeklarowania odbioru odpadów powstałych z nieruchomości niezamieszkałych należących do gminnego systemem odbioru odpadów;

✓ zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych;

✓ palenisk pod kątem przestrzegania uchwały antysmogowej i zakazu spalania odpadów.

Właściciele nieruchomości miejscowości objętych kontrolą: Poronin, Murzasichle, Małe Ciche, Suche, Ząb, Nowe Bystre, Bustryk.

 1. Kontrole nie planowane dotyczące zgłoszeń pisemnych i telefonicznych.

 

Pliki do pobrania
Harmonogram kontroli w 2023 r.