Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Pumptrack - nowa infrastruktura na szlaku pieszo - rowerowym Poronin - Liptovska Kokawa

Gmina Poronin i Obec Liptovska Kokava realizuje mikroprojekt indywidualny pt. „Pumptrack – nowa infrastruktura na szlaku pieszo – rowerowym Poronin – Liptovska Kokawa”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Umowa została zawarta pomiędzy Gminą Poronin – partnerem wiodącym mikroprojektu oraz Związkiem Euroregion „Tatry“, który przekazuje dofinansowanie z EFRR i budżetu państwa.

Celem projektu jest podnoszenie atrakcyjności turystycznej i wykorzystanie zachodniej części polskich i słowackich Tatr poprzez udoskonalenie transgranicznego szlaku turystycznego dla zwiedzających i mieszkańców terenów pogranicza.

Produktem ruchu turystycznego będzie powstanie toru rowerowego – pumptracku, który będzie nową atrakcją turystyczną w ramach szlaku turystycznego, będącego produktem wspólnego mikroprojektu Poronina i Liptovskiej Kokavy w latach 2017/2018. Realizacja mikroprojektu obejmuje stworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji, a także nowej przestrzeni spędzania czasu wolnego. Tor rowerowy – pumptruck zostanie zlokalizowany w centrum Poronina obok stadionu sportowego. Ponadto inwestycja będzie nawiązywała do dziedzictwa przyrodniczego poprzez wykonanie rysunków tematycznych, które będą ilustrowały florę i faunę z fotokodami QR na obudowie pumptracku i na ławkach betonowych.

W ramach projektu zaplanowano trzy zadania:

  1. Pumptrack – nowa infrastruktura na szlaku pieszo – rowerowym.
  2. Promocja dziedzictwa przyrodniczego na szlaku pieszo – rowerowym.
  3. Spotkanie na szlaku.

Okres realizacji projektu: od 1 marca 2021 r. do 30 listopada 2021 r.

Całkowity koszt projektu: 66 340,05 EUR

Kwota otrzymanego dofinansowania z Unii Europejskiej: 49 993,86 EUR

Kwota otrzymanego dofinansowania z budżetu państwa: 3 317,00 EUR

Wkład własny Gminy Poronin: 13 029,19 EUR