Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Odnowa obiektów historyczno-przyrodniczych Liptova i Gminy Poronin w celu ich ochrony i promocji

Gmina Poronin wraz z Obec Liptovska Kokava zrealizowała mikroprojekt pn. „Odnowa obiektów historyczno-przyrodniczych Liptova i Gminy Poronin w celu ich ochrony i promocji”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Produktem ruchu turystycznego będzie stworzenie szlaku turystycznego z trasą rowerową na terenie Zachodnich Tatr, prowadzącego od wsi Liptovska Kokava przez Dolinę Jamnicką na granicę słowacko-polską na szyczycie Wołowiec. Następnie trasa biegnie po stronie polskiej przez Dolinę Chochołowską, prowadzi przez Kościelisko aż do Poronina. Stoworzona trasa turystyczna tworzy sieć innych tras rowerowych prowadzących wokół ciekawostek przyrodniczych, kulturalnych i historycznych, o których zwiedzający będą informowani za pośrednictwem e-produktów.

W ramach projektu zrealizowano zadania:

  1. Rekonstrukcja i modernizacja górskiego szlaku turystycznego i trasy rowerowej - Gmina Liptovska Kokava – partner finansujący.
  2. Budowa infrastruktury towarzyszącej - Gmina Liptovska Kokava – partner finansujący.
  3. Rekonstrukcja i modernizacja budynku Centrum Informacyjno – Turystycznego w Poroninie – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – Gmina Poronin – partner finansujący.
  4. Wytworzenie nowego transgranicznego e-produktu. Aplikacja będzie zawierać informację o nowej trasie rowerowej i szlaku turystycznym prowadzącym do Poronina, ze wskazaniem ciekawostek kulturalno-historycznych i przedstawieniem historycznego budynku „Wańkówka”, przy którym będzie miała swój początek cała trasa w kierunku Słowacji.

Czas trwania projektu: od marca 2017 r. do lutego 2018 r.

Całkowita wartość projektu: 117 544,99 €, w tym:

Lider Projektu – Liptovska Kokawa: 82 446,90 €

Partner Projektu – Gmina Poronin: 35 098,09 €