Gmina Poronin - strefa mieszkańca

INFOLINIA DLA GŁUCHYCH Z UKRAINY / ІНФОЛІА ГЛУХИМ З УКРАЇНИ

[ Brief ]

Polski Związek Głuchych organizuje pomoc dla Głuchych z Ukrainy.
W zależności od potrzeb komunikacyjnych kontakt uchodźców z Polskim Związkiem Głuchych możliwy jest dzięki:

Wideoinfolinia - ukraiński język migowy

Skype: DeafUkraine

WhatsApp i Viber

Польська Асоціація Глухих організовує допомогу глухим з України. Залежно від потреб у спілкуванні, біженці можуть зв’язатися з Польскою Асоціацією Глухих через:

Wideoinfolinia - Україньска жестова мова

Skype: DeafUkraine