Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Oferta wyjazdu do Grecji

Do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wpłynęła, przekazana przez Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, oferta Rządu GrecjiGreckie Ministerstwo Migracji i Azylu dotyczące przyjęcia 130 osób.

Oferowany rodzaj pomocy:
- zakwaterowanie /bezpłatne/ – ośrodki lub obozy dla uchodźców lub migrantów
- artykuły żywnościowe lub bony na zakup żywności lub innych produktów
- pomoc w znalezieniu pracy
- opieka medyczna – na warunkach jak dla obywateli kraju przyjmującego
- możliwość uzyskania pomocy w języku ukraińskim lub rosyjskim w miejscu zakwaterowania
- bezpłatny dostęp do edukacji – szkoły, przedszkola, uniwersytety
- pobyt do 4 marca 2023 r.
- brak świadczeń socjalnych

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo o zakwalifikowaniu do wyjazdu decyduje kolejność zgłoszeń.
Prosimy zatem o możliwie pilne przesyłanie informacji o liczbie zainteresowanych osób. Informacja zostanie przekazana do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Dokładny termin i miejsce wylotu/wyjazdu Ministerstwo ma przekazać w terminie późniejszym - realizacja oferty planowana jest na początku kwietnia.

Na potrzeby realizacji zadania w Wydziale Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie utworzona została skrzynka mailowa „relokacjadoue@malopolska.uw.gov.pl”  na którą należy przesyłać liczbę zadeklarowanych do wyjazdu osób.

WAŻNE
W informacji należy podać dane koordynatora oferty wyjazdu do Grecji w Gminie (imię, nazwisko, mail, nr telefonu, stanowisko) – dane te zostaną przekazane do Ministerstwa w celu dalszych uzgodnień wyjazdu.

FORMULARZ DO POBRANIA