Gmina Poronin - strefa mieszkańca

 • 21 grudnia 2023 / 14:9

Zachęcamy do oglądania relazji na żywo z Sesji Rady Gminy Poronin.

Zmiana terminu zbiórki odpadów komunalnych.

 • 20 grudnia 2023 / 10:0

Uprzejmie informujemy, że w związku z dniem ustawowo wolnym od pracy 1 stycznia 2024 r. (tj. poniedziałek), nastąpi zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Murzasichla i ul. Majerczykówka. Zamiast 1 stycznia, zbiórka odpadów odbędzie się 8 stycznia (tj. poniedziałek).

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2024

 • 19 grudnia 2023 / 9:55

Informacja dla mieszkańców Gminy Poronin w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poronin.

Zmarł Franciszek Łojas-Kośla - wybitny poroniński poeta.

 • 18 grudnia 2023 / 11:56

Z głębokim żalem zawiadamy, że w dniu 16.12.2023 r. zmarł w wieku 77 lat Franciszek Łojas-Kośla. 

Informacja Wójta Gminy Poronin

 • 18 grudnia 2023 / 10:12

Wójt Gminy Poronin informuje o terminie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszku.ią mieszkańcy.

I Gminny Turniej Szachowy

 • 15 grudnia 2023 / 14:10

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zębie obył się I Gminny Turniej szachowy. wzięło w nim udział 21 zawodników ze wszystkich szkół Gminy Poronin.

Klasyfikacja turnieju:
Kategoria klas 1-3
1. Aleksandra Bobek
2. Łukasz Wasilewski
3. Kacper Surma

Kategoria klas 4-6
1. Szymon Gał
2. Maksymilian Lassak
3. Tomasz Michniak

Kategoria klas 7-8
1. Maksymilian Szwankowski,
2. Filip Łukaszczyk
3. Stanisław Łukaszczyk

Klasyfikacja szkół
1. Zespół szkolno przed szkolny w Zębie
2. Szkoła podstawowa w Poroninie
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Murzasichlu

 

Najlepsze projekty Festiwalu Nauki nagrodzone

 • 15 grudnia 2023 / 10:53

Na zakończenie II Festiwalu Nauki im. prof. Franciszka Łukaszczyka odbył się Festiwal Projektów. Uczniowie ze wszystkich szkół Gminy Poronin przygotowywali projekty, których tematyka związana była z ekologią i przyrodą. Najlepsze projekty nagrodzone zostały Nagrodami Wójta Gminy Poronin.

Nagrody za Pokaz Mody Ekologicznej przyznane

 • 15 grudnia 2023 / 8:46

W ramach podsumowania II Festiwalu Nauki im. Franciszka Łukaszczyka przyznano nagrody za udział w Pokazie Mody Ekologicznej. Uczniowie szkół z gminy Poronin otrzymali je z rąk Anity Żegleń - Wójta gminy, Natalii Majerczyk - zastępcy kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Poronin oraz Ewy Marciszewskiej, członka Jury konkursu.

Protokół z przebiegu konsultacji społecznych

 • 14 grudnia 2023 / 8:22

Zarządzeniem nr 78/2023  z dnia 9 listopada 2023 Wójt Gminy Poronin Anita Żegleń ogłosiła konsultacje „Rocznego Programu Współpracy Gminy Poronin z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024”.

Dofinansowanie do wymiany pokryć dachowych zawierających azbest
na budynkach gospodarczych

 • 13 grudnia 2023 / 9:8

Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników lub której przyznano płatności bezpośrednie co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o objęcie wsparciem, jeżeli jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniane pokrycie dachu, ma nadany numer identyfikacyjny oraz jest osobą pełnoletnią.
Termin składania wniosków: od 15 grudnia 2023 r. do 12 stycznia 2024 r.

Święta Bożego Narodzenia tuż tuż…IV Jarmark Bożonarodzeniowy w Poroninie

 • 12 grudnia 2023 / 10:51

Sznury świateł, piękne ręcznie robione dekoracje, smakowite zapachy domowego ciasta, pierniczków, jedliny i jedyna w swoim rodzaju atmosfera – tego wszystkiego można było doznać na IV Jarmarku Bożonarodzeniowym w Poroninie.

LXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Poronin

 • 7 grudnia 2023 / 14:57

LXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Poronin odbędzie się z opóźnieniem. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) z w o ł u j ę: LXIX Zwyczajną Sesję Rady Gminy Poronin.

Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza

 • 7 grudnia 2023 / 8:23

Ostrzeżenie 3 stopnia dla powiatu tatrzańskiego obowiązuje w dniu 07.12.2023 r. od godz. 8.00 do dnia 07.12.2023 r. do godz. 24.00.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości w 2024 roku

 • 5 grudnia 2023 / 11:12

Rada Gminy Poronin ustaliła wysokość stawek podatku od nieruchomości.

Spotkanie z rodzicami dzieci przedszkolnych z Poronina

 • 1 grudnia 2023 / 11:57

Serdecznie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne w sprawie budowy nowego przedszkola publicznego, które odbędzie się 4 grudnia o godzinie 19:00 w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie ul. Józefa Piłsudskiego 2.

Zimowe utrzymanie dróg 2023/2024

 • 1 grudnia 2023 / 9:51

Z uwagi na trwający sezon zimowy, który wiąże się z intensywnymi opadami śniegu i utrudnionymi warunkami drogowymi, pragniemy poinformować, że dołożymy wszelkich starań w celu zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa użytkownikom dróg w naszej Gminie.

Pokaz EkoMody w Gminie Poronin

 • 30 listopada 2023 / 13:36
Dzisiaj w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Murzasichlu odbył się pokaz ,,ekoMody" w ramach Festiwalu Nauki im. prof. Franciszka Łukaszczyka. Uczniowie ze szkół w Gminie Poronin mieli okazję zaprezentować autorską odzież z materiałów pozyskanych z odzysku, tj. nakrętek, kartonów, worków, folii bąbelkowej oraz wielu innych odpadów, które dzięki temu zyskały nowe życie. Dzięki tegorocznemu Festiwalowi Nauki, który poświęcony jest ekologii, dzieci i rodzice mogą dowiedzieć się, jak lepiej dbać o naszą planetę.

Realizacja i rozliczanie zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • 28 listopada 2023 / 7:44

Zapraszamy NGO z województwa małopolskiego do bezpłatnego udziału w I Forum Organizacji Pozarządowych w Książu Wielkim mającym na celu integrację i wymianę doświadczeń między różnymi organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie województwa małopolskiego. Podczas spotkania odbędzie się szkolenie pt. „Realizacja i rozliczanie zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” prowadzone przez Artura Gluzińskiego, posiadającego bogate doświadczenie w pracy z organizacjami pozarządowymi. Swoją obecność zapowiedział Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka.

Wymień Swój Piec

 • 27 listopada 2023 / 10:58

Listopad to miesiąc, w którym symbolicznie obchodzimy Dzień czystego powitetrza. Dlatego też Województwo Małopolskie po raz kolejny podejmuje działania edukacyjno-informacyjne skierowane do mieszkańców Małopolski.