Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Ogłoszenie o konsultacjach - Małe Ciche

 • 25 maja 2022

Wójt Gminy Poronin ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectwa Małe Ciche dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Małe Ciche

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH - Bustryk

 • 25 maja 2022

Wójt Gminy Poronin ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectwa Bustryk dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bustryk

OBWIESZCZENIE W WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 • 12 maja 2022 / 10:50

Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.22.2022) z 10 maja 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zakmniętym inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - na działce 56/6, obr. Poronin, jedn. ewid. Poronin.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH - Statut Sołectwa Suche

 • 5 kwietnia 2022 / 10:14

Wójt Gminy Poronin ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectwa Suche dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Suche.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH - Statut Sołectwa Ząb

 • 5 kwietnia 2022 / 10:9

Wójt Gminy Poronin ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectwa Ząb dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ząb.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH - Statut Sołectwa Nowe Bystre

 • 5 kwietnia 2022 / 10:4

Wójt Gminy Poronin ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectwa Nowe Bystre dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Bystre

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH - Statut Sołectwa Poronin

 • 5 kwietnia 2022 / 9:57

Wójt Gminy Poronin ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectwa Poronin dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Poronin.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH - Statut Sołectwa Stasikówka

 • 5 kwietnia 2022 / 9:52

Wójt Gminy Poronin ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectwa Stasikówka dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stasikówka.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH - Statut Sołectwa Małe Ciche

 • 5 kwietnia 2022 / 9:46

Wójt Gminy Poronin ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectwa Małe Ciche dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Małe Ciche.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH - Statut Sołectwa Bustryk

 • 5 kwietnia 2022 / 9:34

Wójt Gminy Poronin ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectwa Bustryk dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bustryk.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH - Statut Sołectwa Murzasichle

 • 5 kwietnia 2022 / 9:26

Wójt Gminy Poronin ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectwa Murzasichle dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Murzasichle.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PORONIN

 • 17 lutego 2022 / 15:57

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Poronin

w części P II oraz sołectwa Stasikówka dla działek ewidencyjnych nr 518 i 517/2 obręb Poronin.

Informacje dostępne również na BIP

Obwieszczenie w wszczęciu postępowania

 • 30 marca 2022

Wojewoda Małopolski zawiadania, że 7 marca 2022 roku zostało wszczęte postępowanie administtracyjne na wniosek inwestora (działającego przez. pełnomocnika): Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z.o.o.w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: "Budowa sieci gazowejsredniego ciśnienia na działce 56/6, obr. Poronin, jedn. ewid. Poronin.  

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PORONIN

 • 17 lutego 2022 / 15:55

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poronin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Informacje dostępne również na BIP

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Poronin

 • 17 lutego 2022 / 10:35

wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 17 lutego do 18 marca 2022 r. dostępny tutaj

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

 • 14 lutego 2022 / 8:2

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.01.2022 nr 2022/BZP 00031293/01/P.

Ogłoszenie Wójt Gminy Poronin

 • 10 lutego 2022 / 13:35

o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Poronin, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Urząd Statystyczny w Krakowie - badania

 • 20 stycznia 2022

Urząd Statystyczny informuje, że w 2022 r. będą przeprowadzone badaania ankietowe na terenie województwa małopolskiego.