Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Wystawa w OSP Ząb

  • 16 grudnia 2022 / 13:35
W dniu 14 grudnia 2022 w Ochotniczej Straży Pożarnej w Zębie odbyło się oficjalne otwarcie wystawy prezentującą rolę Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach zrealizowanego mikroprojektu pn.: „Tradycje strażaków w ochronie dziedzictwa przyrodniczego i kształtowaniu dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza w Gminie Poronin i Obec Kokava". Wykorzystane do galerii zostały zabytkowe eksponaty i stare fotografie będące w posiadaniu strażaków.
Występ Zespołu Regionalnego Zbójnicek z Zębu przybliżył również historię druhów powoływanych do jednostki OSP w Zębie.

Odbiór budowlany w OSP Ząb

  • 6 grudnia 2022 / 11:26

Wczoraj (05.12.2022 r.) nastąpił odbiór robót budowlanych w ramach realizowanego mikroprojektu pn.: „Tradycje strażaków w ochronie dziedzictwa przyrodniczego i kształtowaniu dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza w Gminie Poronin i Obec Kokava".

Roboty budowlane obejmowały wykonanie prac wykończeniowych sali remizy OSP Ząb w celu utworzenia stałej wystawy prezentującej rolę Ochotniczych Straży Pożarnych. Wystawę utworzą zabytkowe eksponaty i stare fotografie będące w posiadaniu strażaków.

Mikroprojekt współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Modernizacja OSP Ząb

  • 19 października 2022 / 13:41

W OSP w Zębie trwają prace adaptacyjne pomieszczeń w celu utworzenia stałej ekspozycji prezentującej rolę ochotniczych straży pożarnych w ochronie dziedzictwa przyrodniczego i kształtowaniu dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza. 

Tradycje strażaków w ochronie dziedzictwa przyrodniczego i kształtowaniu dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza w Gminie Poronin – Liptovska Kokava

  • 26 września 2022 / 14:12

Gmina Poronin w 30.08.2022 r. podpisała umowę o dofinansowanie mikroprojektu indywidualnego realizowanego z Obec Liptovska Kokava pt. „Tradycje strażaków w ochronie dziedzictwa przyrodniczego i kształtowaniu dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza w Gminie Poronin – Liptovska Kokava”. Projekt współfinansowany przez Unię Eurpejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramch Programu Wspólpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowcja 2014-2020.